FLT
Contact us
Home » Contact us » Address details
Address details
FŁT Polska Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 76
03-301  Warszawa
e-mail:info@fltpolska.pl

Registered in National Court Register kept by District Court in Warszawa, XII Business Department under the number KRS 0000126489
NIP 527-21-76-253
Regon 013271074
Share capital 1 030 000
Board
Chairman of th Board
Sławomir Łukaszewski

Management Board Assistant
Małgorzata Gzel
tel. +48 695 107 706
Technical Experts
Kazimierz Szulewski tel. +48 695 107 705
Leszek Dudek tel. +48 695 107 131
Marek Załubski tel. +48 695 107 674
Antoni Jonas tel. +48 668 537 304
Export
FAX +48 22 624-0011
French market
Beata Grzegorczyk tel. +48 604 765 582
Witold Świerczyński tel. +48 604 765 641
Italian market
Halina Sabaj tel. +48 604 765 495
British market
Andrzej Burzyński tel. +48 604 765 726
German market
Bożena Archacka tel. +48 695 108 311
Adam Wieczorek tel. +48 695 107 704
Chinese, Pakistani, Swedish market
Maria Pasztaleniec tel. +48 604 765 608
American market
Maria Gosławska tel. +48 604 765 438
Chinese market
Tadeusz Hajkiewicz tel. +48 695 107 634
Domestic market
FAX +48 22 658-6362
+48 22 620-9459

Karol Nowak

tel. +48 668 568 205
Ewa Benedykciuk tel. +48 695 108 310
Joanna Bojanowska tel. +48 604 765 418
Małgorzata Proczek tel. +48 604 765 482
Renata Rychlik tel. +48 695 107 284
Dawid Lędziak tel. +48 604 765 612
Imielin warehouse
Andrzej Kasiak tel. +48 695 107 721
FAX +48 32 225-6100
Domestic market
Jarosław Kozioł tel. +48 604 765 734
Bogdan Bernat
FAX +48 22 658-6241
Finance and accounting
Prokurent
Grażyna Wesołowska
tel. +48 695 107 635
Barbara Mierzwa tel. +48 604 765 669
Anna Szczepaniak tel. +48 604 765 669
Analityk finansowy
Jarosław Kostrzewa
tel. +48 695 107 874
FAX +48 22 658-6102
Contact us