FLT
Kontakt
Strona główna » Kontakt » Dane kontaktowe
Dane adresowe
FŁT Polska Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 76
03-301  Warszawa
e-mail:info@fltpolska.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000126489
NIP 527-21-76-253
Regon 013271074
Kapitał zakładowy 1 030 000 PLN (w całości wpłacony)
Zarząd
Prezes Zarządu
Sławomir Łukaszewski

Asystentka zarządu
Małgorzata Gzel
tel. +48 695 107 706
Rzeczoznawcy Techniczni
Kazimierz Szulewski tel. +48 695 107 705
Leszek Dudek tel. +48 695 107 131
Marek Załubski tel. +48 695 107 674
Antoni Jonas tel. +48 668 537 304
Sprzedaż na rynki zagraniczne
   
Rynek francuski
Beata Grzegorczyk tel. +48 604 765 582
Witold Świerczyński tel. +48 604 765 641
Rynek włoski
Halina Sabaj tel. +48 604 765 495
Rynek angielski
Andrzej Burzyński tel. +48 604 765 726
Rynek niemiecki
Bożena Archacka tel. +48 695 108 311
Rynek chiński, pakistański, czeski, szwedzki
Maria Pasztaleniec tel. +48 604 765 608
Rynek amerykański
Maria Gosławska tel. +48 604 765 438
Rynek chiński
Tadeusz Hajkiewicz tel. +48 695 107 634
Sprzedaż na rynek krajowy
FAX +48 22 350 61 85

Kierownik
Karol Nowak   

tel  +48 668 568 205k.nowak@fltpolska.pl

Ewa Benedykciuk   tel. +48 695 108 310; e.benedykciuk@fltpolska.pl
Joanna Bojanowska  tel. +48 604 765 418; j.bojanowska@fltpolska.pl
Małgorzata Proczek tel. +48 604 765 482; m.proczek@fltpolska.pl
Renata Rychlik tel. +48 695 107 284; r.rychlik@fltpolska.pl
Dawid Lędziak tel. +48 604 765 612; dledziak@fltpolska.pl

Magazyn Łożysk FŁT Polska Sp. z o.o.

ul. Hallera 39, 41-407 Imielin k.Mysłowic

województwo śląskie

magazyn czynny:

Pn.-Pt w godz. 7:30-15:30

 

 

 

Kierownik Magazynu

Andrzej Kasiak

tel. +48 695 107 721
   a.kasiak@fltpolska.pl
Import zaopatrzeniowy
Jarosław Kozioł tel. +48 604 765 734
Bogdan Bernat tel. +48 695 107 730
   
Finanse i Księgowość
Prokurent
Grażyna Wesołowska
tel. +48 695 107 635
Barbara Mierzwa tel. +48 604 765 669
Anna Szczepaniak tel. +48 604 765 669
Analityk finansowy
Jarosław Kostrzewa
tel. +48 695 107 874
   
Kontakt